Botox behandling hos klinik Assana

HVAD ER BOTOX BEHANDLING?

Botox behandling forhindrer frigivelse af signalstoffer mellem nerve og muskler, som får musklerne til at slappe af. Stoffet er igennem årtier blevet anvendt til behandling af svedtendens og kosmetiske behandlinger.

SKAL MAN KONSULTERES FØR BEHANDLING MED BOTOX?

Det er et krav, at du bliver konsulteret af klinikkens læge minimum 48 timer forinden din første behandling i klinikken. Ved konsultationen vil speciallægen analysere dit ansigt og tilrettelægge behandlingen ud fra dine ønsker, og samtidig informere dig om hvordan behandlingen virker, og hvilke bivirkninger der kan opstå ved behandlingen.

SÅDAN VIRKER DIN BOTOX BEHANDLING

Med Botox kan man behandle de dynamiske rynker. Dvs. rynker, der skyldes muskelsammentrækning i huden. Efter injektion med Botox forhindres musklerne i at trække sig sammen og give folder i f.eks. panden eller omkring øjnene. På den måde udglattes huden og forhindres samtidig væsentligt i at danne nye rynker. 

SÅDAN UDFØRES EN BOTOX BEHANDLING

Botox behandlingen fortages enten af sygeplejerske eller læge, som med en meget fin nål injicerer små mængder af produktet i de områder der skal behandles. Effekten indtræder langsomt efter 3-8 dage og vil langsomt aftage efter 3-6 måneder. Herefter kan behandlingen gentages. Hvis virkningen ikke er tilstrækkelig eller der er uhensigtsmæssig asymmetri, vil der foretages en ”touch up” behandling efter 14 dage.

EFTER BEHANDLINGEN

Efter behandling med Botox er det vigtigt, at der ikke masseres eller trykkes på det behandlede område i de først 4 timer, så toksinet ikke spredes til andre muskler end de tilsigtede.

BIVIRKNINGER VED BOTOX BEHANDLING

Ved behandling med Botox kan der optræde mindre forbigående gener i relation til injektionerne. Disse gener kan være let rødme, hævelse, blå mærker og kløe. Øvrige bivirkninger er sjældne. Nogle få oplever hovedpine de første par dage og meget sjældent ses forkølelseslignende symptomer kortvarigt. Alvorlige allergiske reaktioner ses i yderst sjældne tilfælde.

EFFEKT AF BEHANDLINGEN

Oftest giver behandlingen en flot og tydelig reduktion i de dynamiske linjer. Effekten kan dog variere fra person til person. Nogle skal have større mængder af toksin end andre for at opnå effekt. Ligeledes findes der få personer, som ikke er modtagelige for behandlingen, formentlig fordi de har antistoffer, der neutraliserer toksinets effekt.

DET SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ

Behandlingen gives ikke til gravide, ammende, eller ved kendte allergi overfor indholdsstoffer i opløsningen. Hvis man indtager medicin af typerne aminoglykosider, penicllamin, kinin eller kalciumblokkere kan effekten af Botulinum toksin forstærkes.

GRATIS KONSULTATION

Det er et krav at du bliver konsulteret af klinikkens sygeplejerske eller læge minimum 48 timer forinden din behandling. Konsultationen er kun et krav for den første behandling med filler og botox i klinikken.